අපව අමතන්න

[contact-form-7 id=”433″ title=”Contact form 1″]

කාර්යාලය

සමන්ති අහුබුදු

140/40,

කලාපුර,

පන්සල පාර,

ගල්කිස්ස,

ශ්‍රි ලංකාව.

(සටහන – අපට වෙනත් ශාඛා හෝ වෙනත් බලයලත් නියෝජිතයන් නොමැත)

දැන්වීම – වර්තමාන covid-19 තත්වය හේතුවෙන් අපගේ කාර්යාලයට පැමිණෙන සේවාදායකයින්ට සේවා සැපයීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. ඔබට අපගේ සේවාවන් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ ෆැක්ස් මගින් ලබා ගත හැකිය.