ආදර්ශ නම්

හොඳ නමෙක ගුණාංග

 

♦   මනහර බව
♦   අන් අය ගේ සිත් අදනා සුලු බව
♦   මිහිරියාව
♦   අරුත්බර බව
♦   ඉසිරැවීමේ (උච්චාරණයේ)පහසුව
♦   දිගාසිරි, දියුණුව, ජනප‍්‍රිය බව තහවුරු වන සේ සුබ ගණ පදනම් කොට තනා තිබීම
♦   උපන් නැකැතට අනුව නමෙහි පළමු අකුර තෝරාගෙන තිබීම
♦   වාසගමට අනුරූප වීම

 

     සහතික කිරීම සඳහා නිසි සංඛ්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් මත පදනම්ව – දීර්ඝායුෂ,                 ප්‍රගතිය ජනප්‍රියත්වය ආදිය.

     “නමක පළමු අකුර උපන් වේලාව අනුව තෝරා ගත යුතුය.”

හොඳ නමෙක ඇති ලකුණු

 

♦   උපන් වේලාවට ගැළපෙන බව
♦   යහපත් අරුතක් සහිත වීම
♦   තම අනන්‍යතාවත් ජාතියේ අනන්‍යතාවත් දක්වන්නක් වීම
♦   මිහිරි හඬක් සහිත වීම
♦   කෙටි හා සරල බව
♦  ඉතා පැහැදිලි ව ශ්‍රවණය කළ හැකි බව
♦   ඉතා බහුල ව යෙදෙන්නක් නොවීම
♦   ප්‍රසාද ගුණයෙන් (වහා වැටැහෙන බවින්) යුක්ත වීම
♦   යටත් පිරිසෙයින් අප ඇසුරෙහි ඇති ප්‍රධාන භාෂාවල වත් නොසැබි අරුතක් දෙන වදනක් නොවීම


 

ගුණාත්මක අරුත්බර නමක් තැබීමේ දී මේ ගැනත් සිතන්න

 

                                                ♦   නීරෝග භාවය උතුම් ම ලාභය යි.

                                                     එය අරුත් ගැන්වෙන නමක් දරුවාට තිළිණ කරන්න.

                                                                                          ‣ සුවත – සුවයට අත

                                                                                          ‣ සුවත්මා – සුවයට අත් මවන්නිය

 

                                                ♦   රටට දැයට ළැදි එඩිතර දරුවා ජාතියට අභිමානයෙකි. එ වන් විරු ගුණය දරුවා ගේ නමින් ම මතු කොට දෙන ඔබ ජාතියට ඉටු කරන්නේ මහඟු මෙහෙවරෙකි

                                                                                          ‣ එඩිර – හිරු ගේ එඩිය

                                                                                          ‣ විරුමිතා – වීරත්වයට මිතුරු බව ඇති

 

                                                ♦   කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ලොව දිනන උතුම් මිනිසත් බව දරුවා ගේ නමින් ම අරුත් ගන්වන්න.

                                                                                          ‣ ඔමෙත – උසස් මෛත්‍රිය

                                                                                          ‣ මෙත්සේයා – මෛත්‍රියේ ඡායාව

 

                                                ♦   දැනුමෙන්, අවබෝධයෙන් ජීවිතය ජය ගන්නට ප්‍රඥාව මූර්තිමත් කරන නමක් ඉමහත් ආශිර්වාදයකි.

                                                                                          ‣ වියත් – ව්‍යක්ත බව ඇති

                                                                                          ‣ පැනසිකා – ප්‍රඥාවේ මුදුන

 

                                                ♦   කලාවට යොමු වූ අරුත්බර නමක් චින්තනය වින්දනය මුසු වූ සොඳුරු හදැති මිනිසකු බිහි කිරීමට මහත් රුකුලෙකි.

                                                                                          ‣ කලානෙත් – කලාත්මක ඇසක් ඇති

                                                                                          ‣ මියුරුමා – මිහිර මවන්නිය

 

 


flá kï

msßñ

කිත් – කීර්තිය

හිව් – උසස්

.eyekq

දිනි – ජය ඇති

සිති – සිතිවිලි සහිත

È.= kï

msßñ

රන්දිනිසුරු – රන් හිරු

සත්මිතුවර – උසස් උතුම් මිතුරා

.eyekq

සුවන්සෙත්මා – ස්වර්ණමය ශාන්තියේ මාතාව

රන්දිල්වන්කා – රන් පැහැයෙන් බැබළෙන කයක් ඇති

b;sydih weiqßka ;ekQ kï

msßñ

රිවිඅබා – හිරු ගේ නිර්භීත

බව මේවන්තිස් – මේඝ වර්ණ තිස්ස

.eyekq

සෙන්පාලී – ජනතාව පාලනය

කරන්නිය රුවන්දේවි – මැණික් දේවිය

úúO y`v we;s kï

msßñ

සෙන්රිත් – ජනයාගේ කැමත්ත

විද්නාත් – විද්යාවට (දැනුමට) නායක අත

රොවෙන් – වෙනස් හිරක්

සන්වින් – කැමැත්තේ වින්දනය

සකිරු – හිරු ගේ ඇස

.eyekq

සුමිකි – මනා මිහිරි බිම

සයෝකා – මනා යෝග්‍ය බිම

ඔලීනා – උසස් නායක ලිය

කයාරා – කයේ පිළිවෙළ

සොමීරා – සෞම්‍ය රසය

දෙ ගුරුන් දරුවන් හට          දෙන
ඉහළ ම දෑවැද්ද                  කුමන
නම ය සිය දැය                හඟවන
අරුතැති සුභ ගණ             අබ්මන

                                                                                                       -අරීසෙන් අහුබුදු-

 

දෙමාපියන් දරුවනට දෙන ඉහළ ම දායාදය නම් සුබ ගණ සහිත, මනා අරුතක් ඇති, තමන් ගේ ජාතියේ අනන්‍යතාව දක්වන අභිමානවත් නම යි.